Bun venit pe Forum animale - Animale.ro.

Prin navigarea pe acest site, iti exprimi acordul cu privire la politica de folosire cookies. Detalii

Pagina 1 din 2 12 UltimulUltimul
Rezultate 1 la 15 din 18

Subiect: Albinele

 1. #1
  clasa "Campioni"
  Data inscrierii
  06 dec, 02
  Locație
  Roman / Bacau
  Posturi
  2,355

  Implicit Albinele

  Albinele sunt insecte sociale dintre cele mai evoluate, ceea ce înseamnã cã realizeazã în comun o serie întreagã de activitãþi necesare supravieþuirii speciei: creºterea urmaºilor, adunarea ºi prelucrarea hranei etc. comportându-se în acest fel asemenea unui organism. Familia de albine este formatã din matcã, albine lucrãtoare ºi trântori, împãrþire care este responsabilã ºi de diviziunea muncii în cadrul familiei.

  Datorita capacitatii de a se adapta la diferite conditii de clima si vegetatie, albinele s-au raspândit pe tot Pamântul. Adaptarea la condiþii de climã diverse a dus la împartirea lor pe rase. În conditiile de clima si vegetatie specifice tarii noastre s-a format rasa Apis mellifera carpatica, albina româneascã carpatinã. Ea este foarte bine adaptatã condiþiilor de climã ºi cules din þara noastrã, calitãþile ei principale fiind:
  este foarte prolificã;are o slabã predispoziþie la roire.

  Particularitatea care face albinele sã fie atât de utile omului este aceea cã acumuleazã hranã peste necesarul de consum, surplus pe care acesta îl valorificã. Prin faptul ca asigura polenizarea plantelor, albinele au un rol deosebit în pastrarea echilibrului ecosistemelor. Astãzi, albinele sunt folosite nu numai pentru producþia directã (miere, polen etc.) dar ºi pentru beneficiile care pot fi obþinute în agriculturã prin polenizare. Se afirmã chiar cã prin polenizare se obþin beneficii de 30 de ori mai mari decât prin valorificarea producþiei directe. Mulþi agricultori îºi instaleazã stupi în solarii pentru a obþine producþii sporite.  www.albine.ro
  Dragostea care o daruim mai departe este singura care o pastram pentru noi! - E.G.H.

 2. #2
  clasa "Campioni"
  Data inscrierii
  06 dec, 02
  Locație
  Roman / Bacau
  Posturi
  2,355

  Implicit Apicultura

  Apicultura (apis = albina, cultura = cultivare) este ºtiinþa care studiazã viaþa, creºterea ºi îngrijirea albinelor, în scopul obþinerii ºi folosirii produselor apicole ºi al polenizãrii culturilor agricole (DEI). Ca ramurã a agriculturii, se bazeazã pe instinctul albinelor de a depozita rezerve hranã peste necesarul de consum, rezerve care sunt folosite de apicultor.

  Pe meleagurile noastre apicultura s-a impus ca ocupaþie încã din cele mai vechi timpuri. Mãrturii în aces sens avem începând de la Herodot. Astãzi, apicultura are nu numai o importanþã economicã, ci ºi una ecologicã ºi socialã. Dacã la începuturi apicultura era practicatã în mare parte pentru avantajele de naturã economicã, astãzi ea a cãpãtat noi semnificaþii în contextul globalizãrii.

  Cercetãri recente au arãtat cã albinele au un rol deosebit în menþinerea unui echilibru ecologic stabil, mai întâi datoritã faptului cã prin polenizare asigurã perpeturarea nenumãratelor specii de plante care se constituie ca hranã pentru celelalte vieþuitoare din lanþul trofic, iar în al doilea rând prin aceea cã albinele se constituie în senzori ai poluãrii, produsele rezultate în urma activitãþii lor conþinând noxele prezente în mediu pe o razã de cca. 3 km în jurul stupului.

  Importanþa socialã a apiculturii provine din faptul cã oferã un mod relaxant de petrecere a timpului, în aer liber.


  www.albine.ro

  Dragostea care o daruim mai departe este singura care o pastram pentru noi! - E.G.H.

 3. #3
  clasa "Campioni"
  Data inscrierii
  06 dec, 02
  Locație
  Roman / Bacau
  Posturi
  2,355

  Implicit ianuarie

  Albinele se aflã în repaus
  se protejeazã stupul împotriva atacurilor dãunãtorilor precum: ºoareci, pãsãri etc.
  se protejeazã stupul împotriva curenþilor de aer rece;
  controale auditive sãptãmânale fãrã a deranja albinele prin zgomote, loviri ale stupului;
  îndepãrtarea gheþei de pe scândurile de zbor, curãþirea urdiniºurilor eventual deblocarea acestora;
  întreþinerea inventarului apicol;
  confecþionarea de stupi, rame etc.

  www.albine.ro

  Dragostea care o daruim mai departe este singura care o pastram pentru noi! - E.G.H.

 4. #4
  clasa "Campioni"
  Data inscrierii
  06 dec, 02
  Locație
  Roman / Bacau
  Posturi
  2,355

  Implicit februarie

  Albinele reîncep activitatea de creºtere a puietului
  controale auditive sãptãmânale;
  curãþirea stupilor în vederea zborului de curãþire, se curãþã urdiniºurile ºi scândurile de zbor;
  se curãþã vatra stupinei ºi se aºeazã rumeguº, paie sau alte materiale pentru ca albinele ieºite la zborul de curãþire sã se aºez e pe zãpadã ºi sã îngheþe;
  se întorc fundurile la stupii prevãzuþi cu funduri mobile, ocazie cu care se evalueazã starea acestora dupã cantitatea de albinã moartã gãsitã;
  stimularea zborului de curãþire;
  activitãþi de întreþinere a inventarului apicol;
  construirea de stupi, rame etc.

  www.albine.ro

  Dragostea care o daruim mai departe este singura care o pastram pentru noi! - E.G.H.

 5. #5
  clasa "Campioni"
  Data inscrierii
  06 dec, 02
  Locație
  Roman / Bacau
  Posturi
  2,355

  Implicit martie

  Albinele încep dezvoltarea cuibului

  stimularea zborului de curãþire;
  curãþirea stupilor, completarea rezervelor de hranã, îngrijirea familiilor slabe, eventual unirea lor;
  aplicarea de tratamente acolo unde este cazul;
  hrãnirea stimulatoare în zonele unde este specific culesul timpuriu;
  prevenirea furþiºagului;
  pregãtirea stupilor pentru culesul pastoral

  www.albine.ro

  Dragostea care o daruim mai departe este singura care o pastram pentru noi! - E.G.H.

 6. #6
  clasa "Campioni"
  Data inscrierii
  06 dec, 02
  Locație
  Roman / Bacau
  Posturi
  2,355

  Implicit aprilie

  Albinele continuã dezvoltarea cuibului
  revizia generalã de primãvarã;
  curãþirea stupilor, completarea rezervelor de hranã, îngrijirea familiilor slabe, eventual unirea lor;
  aplicarea de tratamente acolo unde este cazul (în special împotriva varoozei);
  adãugarea de faguri ºi pregãtirea stupilor pentru cules;
  recoltarea polenului în caz de surplus;
  prevenirea furþiºagului;
  înlocuirea fagurilor necorespunzãtori;
  tratarea fagurilor de rezervã împotriva gãselniþei;
  extragerea cerii de la fagurii necorespunzãtori;
  pregãtirea stupilor pentru culesul pastoral.

  www.albine.ro

  Dragostea care o daruim mai departe este singura care o pastram pentru noi! - E.G.H.

 7. #7
  clasa "Campioni"
  Data inscrierii
  06 dec, 02
  Locație
  Roman / Bacau
  Posturi
  2,355

  Implicit mai

  lbinele încep primele culesuri masive
  lãrgirea cuibului familiei în acord cu dezvoltarea sa;
  întãrirea familiilor slabe cu faguri cu puiet;
  asigurarea unei ventilaþii corespunzãtoare;
  creºterea artificialã a mãtcilor;
  recoltarea de cearã;
  extragerea mierii;
  uscarea ºi condiþionarea polenului;
  evitarea zonelor unde se fac tratamente fitosanitare sau închiderea urdiniºurilor când acest lucru nu e posibil;
  pregãtirea amplasamentului în cazul culesului pastoral

  www.albine.ro

  Dragostea care o daruim mai departe este singura care o pastram pentru noi! - E.G.H.

 8. #8
  clasa "Campioni"
  Data inscrierii
  06 dec, 02
  Locație
  Roman / Bacau
  Posturi
  2,355

  Implicit iunie

  Cuibul ajunge la dezvoltarea maximã
  extragerea mierii de salcâm ºi obþinerea de faguri cu rezerve de hranã pentru iarnã;
  formarea de familii noi;
  combaterea îmbolnãvirii familiilor prin mãsuri specifice;
  pregãtirea pentru culesul de varã;
  extragerea mierii ºi cerii;
  culesul pastoral.

  www.albine.ro

  Dragostea care o daruim mai departe este singura care o pastram pentru noi! - E.G.H.

 9. #9
  clasa "Campioni"
  Data inscrierii
  06 dec, 02
  Locație
  Roman / Bacau
  Posturi
  2,355

  Implicit iulie

  Cuibul îºi pãstreazã dezvoltarea atinsã în luna anterioarã
  înlocuirea mãtcilor neviabile cu mãtci formate în luna precedentã;
  recoltarea ºi extragerea mierii;
  revizia generalã a cuiburilor;
  completarea rezervelor de hranã acolo unde este cazul ºi administrarea de stimulente;
  tratarea fagurilor de rezervã contra gãselniþei;
  pregãtirea locului pentru iernare;
  repararea inventarului apicol dacã este cazul.

  www.albine.ro

  Dragostea care o daruim mai departe este singura care o pastram pentru noi! - E.G.H.

 10. #10
  clasa "Campioni"
  Data inscrierii
  06 dec, 02
  Locație
  Roman / Bacau
  Posturi
  2,355

  Implicit august

  Albinele se pregãtesc pentru iernare
  recoltarea ºi extragerea mierii din culesurile târzii;
  completarea rezervelor de hranã;
  înlocuirea mãtcilor neviabile;
  reducerea treptatã a cuibului;
  identificarea fagurilor cu miere de manã pentru verificarea calitãþii, eventual înlocuirea acestora;
  tratarea fagurilor de rezervã contra gãselniþei;
  stimularea familiilor cu puiet.

  www.albine.ro

  Dragostea care o daruim mai departe este singura care o pastram pentru noi! - E.G.H.

 11. #11
  clasa "Campioni"
  Data inscrierii
  06 dec, 02
  Locație
  Roman / Bacau
  Posturi
  2,355

  Implicit septembrie

  Cuibul îºi restrânge tot mai mult volumul
  reducerea spaþiului ºi pregãtirea cuiburilor pentru iernare;
  completarea rezervelor de hranã;
  reformarea fagurilor necorespunzãtori;
  unirea familiilor temporare sau ajutãtoare cu familiile de bazã;
  mãsuri de eliminarea a umezelii din stup;
  confecþionarea de adãposturi pentru protejarea stupilor pe timp de iarnã;
  tratarea fagurilor de rezervã împotriva gãselniþei;
  pregãtirea inventarului apicol pentru sezonul urmãtor;
  concluzii obþinute în urma completãrii jurnalului de evidenþã din sezonul încheiat.

  www.albine.ro

  Dragostea care o daruim mai departe este singura care o pastram pentru noi! - E.G.H.

 12. #12
  clasa "Campioni"
  Data inscrierii
  06 dec, 02
  Locație
  Roman / Bacau
  Posturi
  2,355

  Implicit octombrie

  Activitatea albinelor este minimã
  prevenirea atacului ºoarecilor prin amplasarea grãtarului la urdiniº;
  stimularea zborurilor de curãþire;
  protejarea stupilor cu paie, papurã etc. împotriva curenþilor de aer rece;
  curãþirea fagurilor de rezervã;
  curãþirea stupilor fãrã albine sau de rezervã;
  adãpostirea ºi depozitarea inventarului apicol;
  ultimul control în stup.

  www.albine.ro

  Dragostea care o daruim mai departe este singura care o pastram pentru noi! - E.G.H.

 13. #13
  clasa "Campioni"
  Data inscrierii
  06 dec, 02
  Locație
  Roman / Bacau
  Posturi
  2,355

  Implicit noiembrie

  Albinele se aflã în repaus
  ultimul control în stup (dacã nu s-a efectuat deja);
  stimularea ºi supravegherea zborurilor târzii;
  extragerea ºi condiþionarea produselor apicole rãmase din lunile precedente;
  protejarea stupilor împotriva intemperiilor ºi temperaturilor scãzute prin adãposturi improvizate.

  www.albine.ro

  Dragostea care o daruim mai departe este singura care o pastram pentru noi! - E.G.H.

 14. #14
  clasa "Campioni"
  Data inscrierii
  06 dec, 02
  Locație
  Roman / Bacau
  Posturi
  2,355

  Implicit decembrie

  Albinele se aflã în repaus
  supravegherea stupilor;
  stimularea ºi supravegherea zborurilor târzii;
  îndepãrtarea zãpezii ºi a gheþii de pe scândurile de zbor;
  protejarea suplimentarã a stupilor împotriva intemperiilor;
  aprovizionarea cu ustensile;
  conceperea unui plan de acþiune pentru sezonul urmãtor.

  www.albine.ro

  Dragostea care o daruim mai departe este singura care o pastram pentru noi! - E.G.H.

 15. #15
  Clasa "Baby"
  Data inscrierii
  15 mar, 07
  Posturi
  10

  Implicit intrebari

  Felicitari pt prezentare chiar daca nu e compozitie propie!
  daca au mancare mai e nevoie sa le stimulez cu sirop?
  va multumesc anticipat si sper sa nu radeti de un incepator
 
Pagina 1 din 2 12 UltimulUltimul

Informații subiect

Utilizatori care navighează

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii
 •  
Back to top
/* ]]> */